Komornik Sądowy przy SR w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek Kancelaria Komornicza w Kędzierzynie-Koźlu

ogłasza licytację na Lokal o pow. 66,50 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-16 12:00
Cena wywoławcza: 96 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2890/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sadowa
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW OP1K/00038755/3 (I Co 41/16)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

16 stycznia 2017 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 115, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa nr 4 o pu 66,50 m2, położona w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sadowej nr 8A. Z lokalem związany jest udział w wysokości 952/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiotowy grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 1107/30, arkusz mapy 1 o powierzchni 0,1499 ha, obręb 0091 Sławięcice. Nieruchomość lokalowa ma założoną księgę wieczystą KW OP1K/00038755/3, zaś nieruchomość gruntowa KW OP1K/00038094/1. Obie księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 96 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14 400,00 zł na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.