Komornik Sądowy przy SR w Świdnicy Ida Piecuch

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 35,70 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-17 14:00
Cena wywoławcza: 58 125,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1810/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wrzosowa
Miasto: Strzegom
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 stycznia 2017 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 109, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/00056764/6, położonego: 58-150 Strzegom, Wrzosowa 2/3, Strzegom wraz z udziałem 1493/10000 w nieruchomości wspólnej dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/00027178/9. Samodzielny lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 35,70 m2. Lokal mieszkalny posiada instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową. Ogrzewany piec CO usytuowany w piwnicy na opał stały. Lokal ma dostęp do piwnicy (nie wchodzi w skład lokalu). Wyceniony lokal składa się z: pokój 12,8 m2, pokój 8,2 m2, kuchnia 5,5 m2, łazienka + WC 3,7 m2, przedpokój 3,6 m2. Właściciel pomniejszył powierzchnię poprzez wybudowanie ścianek działowych. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 35,70 m2. Okna PCV nowego typu, drzwi wewnętrzne płycinowe. Na ścianach wykonane gładzie, na podłogach w pokoju wykładzina PCV oraz panele podłogowe, w kuchni wykładzina PCV w łazience na podłodze wykładzina PCV na ścianach w małej części płytki;

należącego do dłużnika: (…);

położonego: 58-150 Strzegom, Wrzosowa 2/3, Strzegom,

dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 56764 [NKW: SW1S/00056764/6].

 

Suma oszacowania wynosi 77 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu

90 1020 5095 0000 5102 0140 8962

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 13.12.2016 r. godzina 12:00. Chęć obejrzenia należy zgłosić uprzednio komornikowi.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 850 13 95