Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Jolanta Piwowarczyk

ogłasza licytację na Działka o pow. 1410 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-29 09:15
Cena wywoławcza: 264 609,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1438/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wrzosowa
Miasto: Brzeziny
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

29 grudnia 2016 r. o godz. 9:15

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr 25, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana nr działki 767/1 o pow. 1410 m2, położonej w miejscowości Brzeziny ul. Wrzosowa, stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00106006/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 396 914,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 264 609,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 39 691,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce

z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 1438/15. 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 767/1 o powierzchni 1410 m2. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszalnym jednorodzinnym parterowym  z poddaszem użytkowym. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu o szerokości od ok. 31 m do ok. 46 m i głębokości od ok. 32 m do ok. 41 m. Teren nieruchomości płaski. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 368 24 41