Komornik Sądowy przy SR w Szubinie Michał Wiatr

ogłasza licytację na Budynki usługowo-gospodarcze

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 09:00
Cena wywoławcza: 39 675,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, budynki usługowo-przemysłowe
KM: 1246/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Polna
Miasto: Barcin
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Michał Wiatr podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Szubinie w sali nr 106 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w Barcinie przy ul. Polnej 18, stanowiącej własność Romana i Wiesławy Górnych, zapisanych w księgach wieczystych BY1U/00016926/7, BY1U/00016927/4 BY1U/00016928/1 oraz BY1U/00006625/4 Sądu Rejonowego w Szubinie.

 

Nieruchomości stanowią budynki produkcyjne po byłej kaszarni, budynki gospodarcze, budynek mieszkalny oraz grunty orne i łąki.

 

Suma oszacowania BY1U/00016926/7 wynosi kwotę 186 500,00 zł a cena wywołania wynosić będzie kwotę 139 875,00 zł. Wadium wynosi kwotę 18 650,00 zł.

Suma oszacowania BY1U/00016927/4 wynosi kwotę 54 000,00 zł a cena wywołania wynosić będzie kwotę 40 500,00 zł. Wadium wynosi kwotę 5 400,00 zł.

Suma oszacowania BY1U/00016928/1 wynosi kwotę 52 900,00 zł a cena wywołania wynosić będzie kwotę 39 675,00 zł. Wadium wynosi kwotę 5 290,00 zł.

Suma oszacowania BY1U/00006625/4 wynosi kwotę 135 100,00 zł a cena wywołania wynosić będzie kwotę 101 325,00 zł. Wadium wynosi kwotę 13 510,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji winien wpłacić wadium w kasie Komornika lub na jego rachunek w PKO BP nr 23 1020 1462 0000 7102 0022 4345 najpóźniej do godz. 8:30 w dniu licytacji.

 

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją a operat szacunkowy biegłego w kancelarii Komornika w godzinach urzędowania.