Komornik Sądowy przy SR w Szubinie Michał Wiatr

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 256,5 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 09:30
Cena wywoławcza: 31 800,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 996/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Poznańska
Miasto: Kcynia
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Michał Wiatr podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w Sądzie Rejonowym w Szubinie w sali nr 106 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 23/144 części w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Kcynia przy ulicy Poznańskiej 38, stanowiącego własność (…), zapisanej w księdze wieczystej BY1U/00030034/1 Sądu Rejonowego w Szubinie.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 256,5 m2.

Suma oszacowania udziału w nieruchomości wynosi kwotę 42 400,00 zł, a cena wywołania wynosić będzie kwotę 31 800,00 zł. Wadium wynosi kwotę 4 240,00 zł.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić wadium w kasie Komornika najpóźniej do godz. 8:30 w dniu licytacji lub na jego rachunek w

PKO BP nr 23 1020 1462 0000 7102 0022 4345.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją a operat szacunkowy biegłego w kancelarii Komornika w godzinach urzędowania.