Komornik Sądowy przy SR w Miechowie Sławomir Pycia Kancelaria Komornicza w Miechowie

ogłasza licytację na Nieruchomości w Prandocinie Iłach i Lipnej Woli

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 09:15
Cena wywoławcza: 5 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 834/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Prandocin Iły, Lipna Wola
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miechowie Sławomir Pycia Kancelaria Komornicza w Miechowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 9:15

 

w sali Sądu Rejonowego w Miechowie I Wydziale Cywilnym odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużnika: (…),

na które składają się:

-         działka nr 153 o pow. 0 ha 62 a 09 m2, cena oszacowania 13 000,00 zł, cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 9 750,00 zł;

-         działka nr 154 o pow. 0 ha 22 a 43 m2, cena oszacowania 5 000,00 zł, cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 3 750,00 zł;

objęte księgą wieczysta nr KR1S/00012097/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach.

Działki położone są we wsi Lipna Wola, gm. Słomniki.

-         działka nr 579 o pow. 0 ha 62 a 00 m2, cena oszacowania 23 000,00 zł, cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 17 250,00 zł;

-         działka nr 635/1 o pow. 0 ha 33 a 00 m2, cena oszacowania 12 000,00 zł, cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 9 000,00 zł;

objęte księgą wieczysta nr KR1S/00012098/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach.

Działki położone są we wsi Prandocin Iły, gm. Słomniki.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Szczegółowe informacje pod numerem tel. (41) 383 10 37