Komornik Sądowy przy SR Katowice-Zachód Sławomir Michalik Kancelaria Komornicza w Katowicach

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 44,30 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-03 10:30
Cena wywoławcza: 60 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 754/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Brynowska
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Sławomir Michalik (tel., fax (32) 200 01 46) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

3 stycznia 2017 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód ul. Warszawska 45, sala nr 225, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. użyt. 44,30 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC, położonego: 40-584 Katowice, Brynowska 55/6, Katowice, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” (adres spółdzielni: 40-592 Katowice, ul. Mikołowska 125a), dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: brak księgi wieczystej].

Suma oszacowania wynosi 80 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 8 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BSK SA O. Katowice 30 1050 1214 1000 0007 0006 3506 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45 w Sekcji Egzekucyjnej Wydziału I Cywilnego w Katowicach odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 200 01 46