Komornik Sądowy przy SR w Szubinie Michał Wiatr

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 52 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 13:15
Cena wywoławcza: 65 333,34
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 378/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Tur Osada Leśna
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Michał Wiatr podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 13:15

 

w Sądzie Rejonowym w Szubinie w sali nr 106 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Tur Osada Leśna 4 lokal numer 4, gm. Szubin, stanowiącej własność (…), zapisanej w księdze wieczystej BY1U/00023757/3 Sądu Rejonowego w Szubinie.

 Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 52 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi kwotę 98 000,00 zł, a cena wywołania wynosić będzie kwotę 65 333,34 zł. Wadium wynosi kwotę 9 800,00 zł.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić wadium w kasie Komornika najpóźniej do godz. 12:00 w dniu licytacji lub na jego rachunek w

PKO BP nr 23 1020 1462 0000 7102 0022 4345.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją a operat szacunkowy biegłego w kancelarii Komornika w godzinach urzędowania.