Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Piotr Grochulski

ogłasza licytację na Lokal o pow. 269,4300 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 13:20
Cena wywoławcza: 162 666,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 326/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Podleśna
Miasto: Rydułtowy
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Piotr Grochulski Kancelaria Komornicza w Wodzisławiu Śląskim w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi: PAIE Sp. z o.o. 32-020 Wieliczka ul. Goliana 1 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 13:20

 

w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowej 3 w sali nr 113 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości − lokalu produkcyjnego położonego w Rydułtowach, ul. Podleśna 63/2, pomieszczenia w kondygnacji parter, o powierzchni 269,4300 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wodzisławiu Śląskim nr GL1W/00051199/4;

oraz związany  z nim udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości opisanej w księdze wieczystej GL1W/00039874/0.

 

Lokal produkcyjny położony w Rydułtowach przy ul. Podleśnej 63. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynek usytuowany jest na działce ogrodzonej, o nieregularnym kształcie, posiada bezpośredni dostęp do ulicy Podleśnej. Teren działki częściowo utwardzony kostką betonową. Uzbrojenie terenu: sieć elektryczna, wodociągowa, telefoniczna, kanalizacyjna miejska i lokalna (szambo). Budynek, w którym znajduje się lokal produkcyjny został wybudowany w roku 1886, rozbudowany i nadbudowany w roku 1996. Jest to budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony, z piętrem mieszkalnym.. Lokal produkcyjny zajmuje parter budynku. Lokal produkcyjny składa się z pomieszczeń produkcyjnych, pomieszczeń magazynowych i biurowych, korytarza oraz łazienki z WC. Był wykorzystywany do produkcji branży spożywczej-obecnie nie jest prowadzona działalność. Posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych wyłożone są terakotą i płytkami lastrykowymi, ściany do 1,8m z płytek ceramicznych, okna pcv i aluminiowe, stolarka drzwiowa drewniana i pcv, jedna brama stalowa unoszona. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną (oświetleniową i siły), wodną, kanalizacyjną, telefoniczną i c.o. z grzejnikami stalowymi typu "Purmo". Zasilenie centralnego ogrzewania odbywa się z pieca zlokalizowanego w piwnicy budynku - piwnica budynku jest przynależna do lokalu zlokalizowanego na piętrze. Lokal w dobry stanie technicznym, lecz nie był od dłuższego czasu użytkowany. Wyłączono instalację siły. W grudniu 2005 r. przeprowadzono ostatni remont z tytułu szkód górniczych. Zarząd wspólną nieruchomością należy wspólnie do właścicieli lokalu Nr 1 i nr 2 w  KW 51199W.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 244 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 162 666,67 zł.

 

Komornik informuje, iż zgodnie z art 1ust1pkt1, art2pkt 4, art4pkt1, art. 6ust1pkt1 i ust2 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626, 1045, 1322)  nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych ( PCC) za wyjątkiem zwolnienia przewidzianego w w/w ustawie.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.

24.400,00 zł w jeden z następujących sposobów:

- w gotówce, w kancelarii komornika najpóźniej do godziny 17:30 dnia 5.12.2016 r. poprzedzającego licytację;

- przelewem na rachunek bankowy w 27 1020 2472 0000 6802 0120 8818 PKO BP uznanym najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godziny 17:30 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.