Komornik Sądowy przy SR w Szubinie Michał Wiatr

ogłasza licytację na Działka o pow. 73,20 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 13:45
Cena wywoławcza: 61 350,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 214/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Iwno
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Michał Wiatr podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 13:45

 

w Sądzie Rejonowym w Szubinie w sali nr 106 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Iwno 30, gm. Kcynia, stanowiącej własność (…), zapisanej w księdze wieczystej BY1U/00024621/8 Sądu Rejonowego w Szubinie.

Nieruchomość stanowi działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 73,20 m2.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi kwotę 81 800,00 zł, a cena wywołania wynosić będzie kwotę 61 350,00 zł. Wadium wynosi kwotę 8 180,00 zł.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić wadium w kasie Komornika najpóźniej do godz. 12:00 w dniu licytacji lub na jego rachunek w

PKO BP nr 23 1020 1462 0000 7102 0022 4345.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją a operat szacunkowy biegłego w kancelarii Komornika w godzinach urzędowania.