Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Maciej Janawa

ogłasza licytację na Działki o pow. 0,56 ha, 0,14 ha, 0,42 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 10:30
Cena wywoławcza: 149 486,40
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 148/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Włosań
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

KM 148/13

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Maciej Janawa tel. (12) 346 21 40 ogłasza, że

 

16 grudnia 2016 r. godz. 10:30

 

w sali 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 4/5 części w nieruchomości położonej: 32-031 Mogilany, Włosań – działka ewidencyjna nr 608/8 o pow. 0,56 ha – stan ustalony na podstawie badania KW bądź działka ewidencyjna nr 608/9 o pow. 0,14 ha oraz nr 608/10 o pow. 0,42 ha – stan prawny zgodny z dokumentami znajdującymi się w zasobie Starostwa Powiatowego w Krakowie, dla której Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KR3I/00009726/0. Nieruchomość położona w zasięgu mediów, media wzdłuż drogi publicznej (brak kanalizacji). Przeważająca część terenu tworzy kształt zbliżony do prostokąta o korzystnej proporcji boków. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Ustanowiono służebność przejazdu i przechodu pasem 3m wzdłuż granicy działki sąsiedniej – służebność nie ujawniona w KW.

Nieruchomość należy do dłużnika: (…).

 

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Suma oszacowania 4/5 części nieruchomości wynosi 199 315,20 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 486,40 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19 931,52 zł (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Rękojmie można uiścić bezpośrednio w kancelarii bądź przelać na konto komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

93 1090 1665 0000 0001 1530 3895

Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Krakowie.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kształtowaniu ustroju zmieniona z dniem 30 kwietnia 2016 r. przez ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.s poz. 585) nabycie nieruchomości wymaga zgody Agencji Nieruchomości Rolnych na zakup nieruchomości rolnej o powierzchni większej niż 30arów. Dla województwa Małopolskiego właściwa jest ANR Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. Asnyka 7. Zgoda na nabycie nieruchomości jest wydawana przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze decyzji administracyjnej.