Komornik Sądowy przy SR w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek Kancelaria Komornicza w Kędzierzynie-Koźlu

ogłasza licytację na Działka nr 463 o pu 0,1250 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 13:30
Cena wywoławcza: 64 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 130/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ucieszków
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW OP1K/00024726/0 (I Co 198/16)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

10 stycznia 2017 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 115, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość, tj. działka nr 463 o pu 0,1250 ha (grunt, rola, zabudowana) położona: 47-280 Ucieszków, gm. Pawłowiczki, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą KW OP1K/00024726/0, na której został posadowiony budynek mieszkalny o pu 59,32 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 600,00 zł na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454,

bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.