Komornik Sądowy przy SR w Szubinie Michał Wiatr

ogłasza licytację na Działka o pow. 168,75 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 08:30
Cena wywoławcza: 306 900,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 118/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Cicha
Miasto: Głęboczek
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Michał Wiatr podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym w Szubinie w sali nr 106 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Głęboczek przy ulicy Cichej 2, gm. Szubin, stanowiącej własność (…), zapisanej w księdze wieczystej BY1U/00026852/0 Sądu Rejonowego w Szubinie.

Nieruchomość stanowi działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 168,75 m2.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi kwotę 306 900,00 zł, a cena wywołania wynosić będzie kwotę 230 175,00 zł. Wadium wynosi kwotę 30 690,00 zł.

Przystępujący do licytacji winien wpłacić wadium w kasie Komornika najpóźniej do godz. 8:15 w dniu licytacji lub na jego rachunek w

PKO BP nr 23 1020 1462 0000 7102 0022 4345.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją a operat szacunkowy biegłego w kancelarii Komornika w godzinach urzędowania.