Komornik Sądowy przy SR w Miechowie Sławomir Pycia Kancelaria Komornicza w Miechowie

ogłasza licytację na Działki niezabudowane

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 09:00
Cena wywoławcza: 1 600,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 32/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Podlesice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miechowie Sławomir Pycia Kancelaria Komornicza w Miechowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali Sądu Rejonowego w Miechowie I Wydziale Cywilnym odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużnika: (…), na które składają się:

- działka nr 114/4 o pow. 1,1840 ha. Cena oszacowania 27 700,00 zł, cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 18 466,00 zł.

- działka nr 114/8  o pow. 38 a 30 m2. Cena oszacowania 5 900,00 zł, cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 3 933,00 zł,

objęte księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Miechowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych nr KR1M/00031377/1,

- działka nr 114/5 o pow. 38 a 20 m2. Cena oszacowania 8 900,00 zł, cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 5 933,00 zł,

- działka nr 114/9 o pow. 15 a 40 m2. Cena oszacowania 2 400,00 zł, cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 1 600,00 zł,

objęte księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Miechowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych nr KR1M/00035949/0.

Wszystkie działki położone są we wsi Podlesice, gm. Charsznica.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Szczegółowe informacje pod numerem tel. (41) 383 10 37