Komornik Sądowy przy SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek

ogłasza licytację na Działka w miejscowości Suchy Las  

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-13 11:30
Cena wywoławcza: 496 950,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2279/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jagodowa
Miasto: Suchy Las
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu  Paweł Bobek (tel. (61) 852 45 60, fax 852 82 88) ogłasza, że dnia

 

13 stycznia 2017 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Młyńskiej 1a w sali nr  148, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Suchym Lesie, przy ul. Jagodowej 20, działka nr 407/3, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PO1P/00115026/1 [NKW: PO1P/00115026/1].

 

Suma oszacowania wynosi 662 601,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 496 950,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 66 260,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu 61 1240 6609 1111 0010 5056 9387, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.