Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,1035 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 10:30
Cena wywoławcza: 19 416,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1185/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zagórze
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 stycznia 2017 r. o godz. 10:30

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Jej obszar wynosi 0,1035 ha (całość nieruchomości). Nieruchomość stanowi działkę o nr ewidencyjnym 22/3 o pow. 0,1035 ha, w kształcie zbliżonym do prostokąta o średnich wymiarach 10 m szerokości oraz 110 m długości. Całą szerokością przylega do głównej ulicy wiejskiej, z której to ulicy jest wjazd na nieruchomość. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ww. nieruchomość stanowi grunty o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia infrastruktury wiejskiej.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Zagórze, gm. Halinów. Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00114400/1.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 25 889,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 19 416,75 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 2 588,90 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię można wpłacać na konto komornika:

PKO BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. 2003, Nr 64 poz. 592 z późn. zm., oraz ustawy z dnia  14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych  ustaw Dz. U. z dnia 2016 poz. 585.