Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 37,40 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 14:20
Cena wywoławcza: 27 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 866/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jeleniogórska
Miasto: Kostrzyca
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro zawiadamia, że w dniu

10 stycznia 2017 r. o godz. 14:20

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 233 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

       

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 1 stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 37,40 m2, składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal położony jest w miejscowości Kostrzyca przy ul. Jeleniogórskiej 13. Lokal położony jest na parterze budynku. Budynek, w którym znajduje się objęty egzekucją lokal jest budynkiem wolnostojącym, wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz CO wspólną dla całego budynku. Z własnością lokalu nr 1 związany jest z własnością części wspólnych budynku oraz terenu w wysokości 1627/10000. Dla ww. lokalu Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą JG1J/00077077/8, natomiast dla budynku prowadzona jest księga wieczysta JG1J/00018017/9. Prawo własności lokalu nr 1 przysługuje dłużnikowi egzekwowanemu (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 37 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 27 750,00 zł

 

 Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 3 700,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102  0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy  tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dnia przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50.