Komornik Sądowy przy SR w Opolu Maria Bujak

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 72,94 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-17 09:00
Cena wywoławcza: 82 266,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 811/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: 1 Maja
Miasto: Opole
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Maria Bujak (tel. (77) 423 01 60) ogłasza, że dnia

 

17 stycznia 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60 a w sali nr 201, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: Grzegorz Majewski, stanowiącej lokal mieszkalny nr 13, znajduje się na poddaszu budynku mieszkalnego, położonego w Opolu przy ul. 1 Maja 125 i wg zapisów w księdze wieczystej składa się z 3 pokoi, kuchni i przynależności o łącznej pow. użytkowej 72,94 m2. Według informacji uzyskanych w Ewidencji Gminy Opole powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 42,94 m2. Właściciele zaświadczyli, że do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia przynależne. Powierzchnia użytkowa lokalu przyjęta do wyliczeń wyniosła 72,94 m2. Lokal zaadaptowany z poddasza w 1994-1995 r. Okna z profili PCV. Drzwi wewnętrzne drewniane, przeszklone. Posadzki z paneli podłogowych oraz płytki ceramiczne w łazience i w.c. Na ścianach, na płytkach k.-g. tynki, gładzie i malowania, w pomieszczeniach mokrych okładziny z płytek ceramicznych. Sufity podwieszane z płyt k.-g. Nieruchomość w pełni uzbrojona: instalacja wod.-kan., elektryczna, gazowa, c.o. własne (gazowe, grzejniki stalowe);

położonej: 45-356 Opole, ul. 1 Maja 125/13, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00079675/1].

 

Suma oszacowania wynosi 123 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 340,00 zł na konto komornika: Raiffeisen Bank Polska SA O. w Opolu 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka(ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego.