Komornik Sądowy przy SR w Otwocku Piotr Gajdosz

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 31,00 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 13:45
Cena wywoławcza: 49 976,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 225/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Warszawska
Miasto: Otwock
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO - SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU nr KW WA1O/00039759/3

(dotyczy sygn. akt I Co 705/15)

w sprawach prowadzonych łącznie pod wspólną sygn. akt   Km 225/15

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Piotr Jan Gajdosz, Kancelaria komornicza w Otwocku na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 1004 k.p.c. w zw. z art. 17 (13) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. tekst jednolity z dnia 07.08.2013 r. (Dz. U. poz. 1222) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 13:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, w sali nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 części ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (lokal położony na pierwszym piętrze budynku, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 31,00 m2; pokój, kuchnia, łazienka i przedpokój) położonego w Otwocku przy ul. Warszawska 7/9, 05-400 Otwock znajdującego się w zasobach spółdzielni: Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00039759/3 -przysługującego dłużnikowi: (…).

 

Suma oszacowania udziału 1/2 części w ograniczonym prawie rzeczowym wynosi 66 635,00 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 976,25 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych i 25/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest: 6 663,50 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i 50/100).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika w banku PKO BP S.A. nr 98 1020 1026 0000 1702 0242 3242, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub w kasie kancelarii komornika (w dni pracujące) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.