Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

ogłasza licytację na Działka zabudowana o powierzchni 1800 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-20 12:00
Cena wywoławcza: 52 650,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 73/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kaczyce
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 stycznia 2017 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn - sala 101 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wydzielonej części nieruchomości nr BB1C/00079267/1 (księga wieczysta w SR w Cieszynie) w postaci działki nr 465 o powierzchni 1 800 m2. Działka niezabudowana położona w Kaczycach o przeznaczeniu pod zabudowę usługową, dojazd do nieruchomości droga asfaltową (ul. Harcerska).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 70 200,00 zł.

Cena wywołania wynosi 52 650, 00 zł (3/4 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi 7 020,00 zł (1/10 sumy oszacowania).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 020,00 zł w kasie: Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 11 (I piętro) w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi Sygn. akt Km 7/16.

 

Dodatkowe informacje: www.komornikcieszyn.com