Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 46,40 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-29 10:00
Cena wywoławcza: 29 625,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 36/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Żołnierska
Miasto: Podgórzyn
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124  

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 9 usytuowany w budynku wielorodzinnym, położony w Podgórzynie przy ulicy Żołnierskiej 70, powiat jeleniogórski. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni i wc o pow. 46,40 m2. Wraz z prawem własności lokalu związany jest udział  w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w udziale wynoszącym 993/10000. Lokal objęty jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/00041814/6.

Zgodnie z zapisami księgi wieczystej powyższa nieruchomość stanowi współwłasność na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej dłużników egzekwowanych Violetty Zakrzewskiej i Jerzego Zakrzewskiego.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 39 500,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 29 625,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 3 950,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556. 

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 641 07 47.