Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica

ogłasza licytację na Działka zabudowana w miejscowości Wisła

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-20 10:00
Cena wywoławcza: 58 959,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Willowa
Miasto: Wisła
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 stycznia 2017 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn - sala 101 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 2/6 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Wiśle ul. Willowa 1a, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00034924/8 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie.

 

Suma oszacowania nieruchomości (udział 2/6) wynosi 78 612,00 zł. Cena wywołania wynosi 58 959,00 zł (3/4 ceny oszacowania). Wysokość rękojmi wynosi 7 861,20 z. (1/10 sumy oszacowania).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 861,20 zł w kasie: Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 11 (I piętro) w gotówce.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr: 77 1020 2528 0000 0902 0333 9397.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi Sygn. akt Kmp 2/13.

 

Dodatkowe informacje: www.komornikcieszyn.com