Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie mgr Marian Baradziej Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Niezabudowana działka

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 14:30
Cena wywoławcza: 845 700,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2406B/10
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Sierpowa
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Marian Baradziej zawiadamia, na podstawie z art. 10136 §1 kpc. (egzekucja z nieruchomości w trybie uproszczonym), że w dniu

 

10 stycznia 2017 r. o godz. 14:30

 

w kancelarii Komornika Sądowego Mariana Baradzieja, mieszczącej się w Krakowie, przy ul. Nowohuckiej 44/184 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Kraków przy ul. Sierpowa (niezabudowana działka gruntowa nr 116/4, obr. 53, Nowa Huta), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie nr KR1P/00483620/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 691 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 845 700,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę 169 140,00 zł w gotówce lub na rachunek Komornika: 16 8619 0006 0030 0325 8036 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym.

Nieruchomość ze względu na jej charakter można oglądać przez cały czas.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Uwaga – począwszy od 1 stycznia 2016 r. nabycie nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 871 kpc. nabywca obowiązany jest uiścić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Jeżeli jednak cena nabycia przekracza 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny nabycia, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12 dnia następnego.