Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Marcin Sobuś

ogłasza licytację na Udział w budynku mieszkalnym o pow. 73,90 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 13:00
Cena wywoławcza: 44 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2404/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Nowa Kuźnia
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 204 Sądu Rejonowego w Głogowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 nieruchomości w postaci budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. 73,90 m2, w zabudowie wolnostojącej z użytkowym poddaszem, w części podpiwniczony, z budynkami gospodarczymi, o powierzchni działki 3 400 m2. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Nowa Kuźnia 12, 59-160 Radwanice, oraz posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie o nr LE1G/00007419/0. Powyższy udział w nieruchomości stanowi własność dłużniczki: (…).

 

Wartość szacunkowa udziału dłużniczki (1/2) w nieruchomości wynosi: 59 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 44 250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej na dzień przed licytacją, na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium – Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247

podając na dowodzie wpłaty, iż jest to: rękojmia do sprawy: KM 2404/13, oraz imię i nazwisko wpłacającego. Rękojmia może być również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 22 22.