Komornik Sądowy przy SR Katowice-Zachód Sławomir Michalik Kancelaria Komornicza w Katowicach

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 37,20 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-12 10:30
Cena wywoławcza: 109 200,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2071/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Okrzei
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Sławomir Michalik (tel., fax (32) 200 01 46) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

12 stycznia 2017 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód ul. Warszawska 45,  odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej:

odrębne prawo własności lokalu mieszkalnego nr 34, położonego w budynku nr 6 przy ul. Okrzei w Katowicach. Z własnością lokalu związane jest współużytkowanie wieczyste w 20/1000 częściach działki nr 110/5 oraz współwłasność w 20/1000 częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach. Lokal mieszkalny o pow. 37,20 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC;

położonego: Katowice, Okrzei 6/34,

dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr KW [NKW: KA1K/00026311/3].

 

Suma oszacowania wynosi 145 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  109 200,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 560,00 zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING BSK SA O. Katowice 30 1050 1214 1000 0007 0006 3506

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 45 – Sekcja Egzekucyjna Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 200 01 46