Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Czesław Kosiada

ogłasza licytację na Działka nr 68/25

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-09 09:40
Cena wywoławcza: 457 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2035/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Szkolna
Miasto: Słowik
Województwo: łódzkie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

9 stycznia 2017 r. o godz. 9:40

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, w sali nr X odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości:

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczo-garażowym, oznaczona jako działka gruntu nr 68/25, położonej w miejscowości Słowik, ul. Szkolna 5, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą KW LD1G/00061032/6,

stanowiącej własność dłużników:

(…)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 610 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest kwotę: 457 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj.: 61 000,00 zł – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek Komornika o nr:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA  O. Zgierz

albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 2035/14 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 (sygn. akt sąd. I Co 2044/14).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57