Komornik Sądowy przy SR we Wschowie Radomir Radecki

ogłasza licytację na Zabudowane nieruchomości

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 10:00
Cena wywoławcza: 98 169,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1919/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Krążkowo
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki z siedzibą 67-400 Wschowa, ul. Pocztowa 16/5 (tel. (65) 540 12 01) ogłasza, że w sprawie egzekucyjnej KM 1919/11 dnia

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużniczki (…) (własność), położonej: 67-410 Sława, Krążkowo (obręb Krążkowo, gmina Sława, pow. wschowski, woj. lubuskie), dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00010074/4.

 

Jest to nieruchomość zabudowana obejmująca działki nr 178/2, 178/1, 177, 155/9 o łącznej powierzchni 2,4500 ha. Zabudowę nieruchomości stanowią budynek mieszkalny i gospodarczy zlokalizowane na działce nr 178/2, pozostałe działki są niezabudowane.

Działki posiadają następującą powierzchnię: nr 178/2 – 0,4170 ha, nr 178/1 – 0,230 ha, nr 177 – 1,0200 ha i nr 155/9 – 0,9900 ha oraz następujące klasy bonitacji: nr 178/2 (B-Ps III 0,0600, PsIII 0,1745 RIIIb 0,1000, S-PsIII 0,0370, S-RIIIb 0,0455), dz. nr 178/1 (B-PsIII 0,0100, PsIII 0,0055, S-PsIII 0,0030, S-RIIIb 0,0045), dz. nr 177 (Ps IV 0,17, RIIIa 0,09, RIIIb 0,25, RV 0,51), dz. nr 155/9 - (RIIIb 0,38, RV 0,61).

 

Działka nr 178/2 – położona: 67-410 Sława, Krążkowo 107 zlokalizowana jest wśród zabudowy zagrodowej na skraju wsi, posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe i kanalizację zakończoną w zbiorniku bezodpływowym. Zabudowania działki zlokalizowane są przy drodze o nawierzchni bitumicznej. Ogrodzenie od frontu wykonane jest z siatki stalowej na słupkach stalowych z bramą i furtką również konstrukcji stalowej, pozostała część nieruchomości jest nieogrodzona z wyjątkiem części boku ogrodzonym płotem drewnianym. Znajdujący się na działce budynek mieszkalny jednorodzinny jest niepodpiwniczony, posiada 2 kondygnacje (parter i poddasze) a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 115,95 m2 (odpowiednio: mieszkalna parteru – 88,40 m2 i gospodarcza strychu – 27,55 m2) składa się on z następujących pomieszczeń:

·         PARTER – trzy pokoje, korytarz, kuchnia, korytarz/pomieszczenie gospodarcze łazienka;

·         PODDASZE - strych, budynek gospodarczy z przybudówką jest jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowa wynosi 51,10 m2 (odpowiednio budynku gospodarczego – 45,90 m2, przybudówki – 5,20 m2).

Działka nr 177 – zlokalizowana jest na skraju wsi przy drodze o nawierzchni bitumicznej. Jest nieogrodzona z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej. Po drugiej stronie drogi znajduje się zabudowa wsi, działka sąsiaduje bezpośrednio z działkami niezabudowanymi.

Działka nr 155/9 – zlokalizowana jest w głębi pól uprawnych z dojazdem drogami publicznymi, nie posiada dostępu do mediów.

Działka nr 178/1 – zlokalizowana pomiędzy działką nr 178/2 a drogą bitumiczną, w której są media. Działka nr 178/1 i 178/2 są użytkowane jako całość, ponieważ ogrodzenie od frontu posadowione jest na działce nr 178/1.

 

Suma oszacowania wynosi 130 893,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 169,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 089,30 zł.

 

Rękojmia może być złożona również na konto komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie

55 1020 3088 0000 8502 0032 2479.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość ZG1W/00010074/4 jest nieruchomością rolną w związku z tym warunki jej nabycia reguluje art. 2a ust. 1 lub art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Komornik

Radomir Radecki