Komornik Sądowy przy SR w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski

ogłasza licytację na 1/2 udziału w nieruchomości rolnej zabudowanej, działki o pow. 7,0031 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 09:00
Cena wywoławcza: 117 388,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, grunty orne
KM: 1770/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Szumowo
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski (tel. (86) 271 48 38) ogłasza, że dnia

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie mającego siedzibę przy al. Wojska Polskiego 56, w sali nr 1, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

niewydzielonej części nieruchomości,   

stanowiącej: udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości rolnej zabudowanej – działki oznaczone nr 168/3, 168/4, 537, 168/2 i 169 o łącznej powierzchni 7,0031 ha;

położonej: 18-305 Szumowo, Szumowo,

dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LM1Z/00010315/5.

 

Suma oszacowania wynosi 176 082,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 117 388,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 608,20 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku
74 1020 1332 0000 1702 0037 3522.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.