Komornik Sądowy przy SR w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk Kancelaria Komornicza w Lubartowie

ogłasza licytację na Zabudowane nieruchomości

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-19 09:00
Cena wywoławcza: 340 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1626/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Firlej, Lubartów
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 stycznia 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57 (s. III) odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1. nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek mieszkalny letniskowy), położonej w miejscowości Firlej, gm. Firlej – działek o numerach ewidencyjnych 628/1, 627/1, 627/3, 627/2, 628/2, o łącznej powierzchni 1,31 ha – dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00029107/9;

suma oszacowania wynosi 510 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 340 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 000,00 zł;

 

2. ułamkowej części nieruchomości gruntowej zabudowanej (hala produkcyjna, budynki magazynowe) (udział 7/10) położonej w miejscowości Lubartów, gm. m. Lubartówdziałki o numerze ewidencyjnym 280 o powierzchni 0,9827 – dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00076359/4;

suma oszacowania wynosi 2 244 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 496 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 224 400,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi w kasie kancelarii, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O. Lubartów 34 1020 3206 0000 8102 0006 3537

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%.