Komornik Sądowy przy SR w Sandomierzu Wojciech Malinowski Kancelaria Komornicza w Sandomierzu

ogłasza licytację na Działki o pow. 0,19 ha oraz 0,09 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-28 09:00
Cena wywoławcza: 8 814,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1335/14
 
Położenie nieruchomości:
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza, że dnia

 

28 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr V, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej ozn. nr działek 99/2, 99/3 o łącznej pow. 0,2800 ha; położonej: 27-670 Łoniów, Sulisławice, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW KI1S/00029617/0.

Działki licytowane będą w następującej kolejności:

1. Działka nr ewid. 99/2 o pow. 1 900 m2 (0,19 ha) zabudowana budynkiem handlowo-usługowym.

Suma oszacowania wynosi 169 867,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 113 245,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 16 986,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

2. Działka nr ewid. 99/3 o pow. 900 m2 (0,09 ha) niezabudowana, stanowiąca łąki.

Suma oszacowania wynosi 13 221,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 814,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 322,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 73 1020 4926 2004 0000 2013 3514.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 832 36 03