Komornik Sądowy przy SR w Sandomierzu Wojciech Malinowski Kancelaria Komornicza w Sandomierzu

ogłasza licytację na Działki o łącznej pow. 0,3600 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-28 09:30
Cena wywoławcza: 3 231,80
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1335/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Łoniów, Sulisławice
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski ogłasza, że dnia

 

28 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr V, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki nr ewid. 100/4 o pow. 0,2200 ha i 100/5 o pow. 0,1400 ha, położonej: 27-670 Łoniów, Sulisławice, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00071082/9.

 

Działki licytowane będą w następującej kolejności:

Działka nr ewid. 100/4 o pow. 0,2200 ha, której suma oszacowania wynosi 32 318,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 545,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 231,80 zł.

 

Działka nr ewid. 100/5 o pow. 0,1400 ha, której suma oszacowania wynosi 20 566,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 13 711,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 056,60 zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 73 1020 4926 2004 0000 2013 3514.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 832 36 03