Komornik Sądowy przy SR w Słubicach Karol Grzelewski

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 514 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-11 13:30
Cena wywoławcza: 325 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1197/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Mieszka
Miasto: Słubice
Województwo: lubuskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski (tel. (95) 758 22 37) ogłasza, że dnia

 

11 stycznia 2017 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę przy ul. Boh. Warszawy 3B w sali nr 215, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: grunt oddany w użytkowanie wieczyste, wspólność ustawowa małżeńska. Nieruchomość gruntowa zabudowana (prawo do gruntu – użytkowanie wieczyste), obręb 0001 miasto Słubice, działka ewidencyjna 347 o pow. 514 m2, oględzin nieruchomości dokonano w ograniczonych warunkach, użytkowanie wieczyste ustanowione do dn. 23.05.2077 r. właścicielem gruntu jest Gmina Słubice,

położonej: 69-100 Słubice, Mieszka I 12,

dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: GW1S/00004555/8].

 

Suma oszacowania wynosi 488 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 325 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 48 800,00 w gotówce oraz w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (95) 758 22 37