Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice Zachód w Katowicach Radosław Hora

ogłasza licytację na Lokal o pow. 66 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-12 09:45
Cena wywoławcza: 213 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 789/15
 
Położenie nieruchomości:
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosław Hora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 stycznia 2017 r. o godz. 9:45

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach mającego siedzibę w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45 w sali nr 9, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 66,00 m2 usytuowanego na pierwszym piętrze, drugiej kondygnacji w budynku trzypiętrowym czterokondygnacyjnym podpiwniczonym. Lokal skąłda się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju oraz łazienki i WC.

 

Suma oszacowania wynosi 284 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213 000,00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 28 400,00. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Katowicach ul. Mickiewicza

18 1050 1214 1000 0023 6024 0838.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.