Komornik Sądowy przy SR w Pile Sławomir Kowalewski

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 42,60 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-09 12:00
Cena wywoławcza: 90 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 425/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Okrzei
Miasto: Piła
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski (tel. (67) 350 98 44 lub 214 84 75) ogłasza, że dnia

 

9 stycznia 2017 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy al. Powstańców Wielkopolskich 79, w sali nr 208, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. uż. 42,60 m2 (lokal składa się z następujących pomieszczeń: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC),

należącego do: (…),  

położonego: 64-920 Piła, Okrzei 43/99,  

dla którego Sąd Rejonowy w Pile VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1I/00024109/5.

 

Suma oszacowania wynosi 120 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 000,00 zł.

Rękojmię można wpłacić w kancelarii lub na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile
73 1020 3844 0000 1602 0068 7616

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (67) 350 98 44