Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Jolanta Piwowarczyk

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0,0850 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-29 09:00
Cena wywoławcza: 338 432,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 214/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Żurawia
Miasto: Piaseczna Górka
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

29 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w VIII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr 25, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana nr działki 566/4 o pow. 0,0850 ha, położonej w miejscowości Piaseczna Górka, ul. Żurawia 45, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00033234/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 507 648,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 338 432,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 50 764,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce

z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 214/15. 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

Opis nieruchomości: działka usytuowana  bezpośrednio przy ul. Żurawiej. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta o szerokości ok. 20 m i głębokości ok. 40 m o dłuższym boku w osi północ-południe. Na działce posadowiony budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny o pow. użytkowej 150,56 m2 i budynek gospodarczo-garażowy o pow. użytkowej 50 m2.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 368 24 41