Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice Zachód w Katowicach Radosław Hora

ogłasza licytację na Nieruchomość o pow. 153 m2 zabudowana

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-03 09:00
Cena wywoławcza: 299 850,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, budynki mieszkalne
KM: 126/14
 
Położenie nieruchomości:
Województwo: śląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosław Hora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 stycznia 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach mającego siedzibę w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45 w sali nr 225, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej o pow. 153,00 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (parterowym z użytkowym poddaszem bez podpiwniczenia) o pow. użyt. 86,25 m2 położonym w zabudowie szeregowej. Plan użytkowy parteru to: wiatrołap, pralnia, łazienka, hol, salon z jadalnią oraz kuchnią; plan użytkowy poddasza to: przedpokój, łazienka, pokój nr 1 oraz pokój nr 2.

Położona: ul. Panewnicka 236m, 40-772 Katowice.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KA1K/00093324/7].

 

Suma oszacowania wynosi 399 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 299 850,00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 39 980,00. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Katowicach ul. Mickiewicza

18 1050 1214 1000 0023 6024 0838

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.