Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Paweł Mikucki

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 2 064 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 08:00
Cena wywoławcza: 234 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 3179/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Poznańska
Miasto: Góra
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki (tel. (76) 833 33 07, fax (76) 742 51 13) ogłasza, że dnia

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 8:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę przy ul. Kutrzeby 2 w sali nr 113, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: działkę gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 131/12 o pow. 2 064 m2, zabudowanej budynkiem hali magazynowej o pow. 410,50 m2, położonej: 56-200 Góra, ul. Poznańska 38, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1G/00080873/5.

 

Suma oszacowania wynosi 312 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 234 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 31 200,00w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

BS we Wschowie O. w Głogowie 76 8669 0001 2020 0215 6565 0001.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 33 07.