Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie mgr Marian Baradziej Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Działki o łącznej pow. o pow. 5 785,00 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 15:00
Cena wywoławcza: 41 362,50
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2281/10(1)
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Godebskiego
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Marian Baradziej zawiadamia, na podstawie z art. 1013[6] §1 kpc. (egzekucja z nieruchomości w trybie uproszczonym), że w dniu

 

10 stycznia 2017 r. o godz. 15:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego Mariana Baradzieja, mieszczącej się w Krakowie, przy ul. Nowohuckiej 44/184 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości - niezabudowane działki nr 142/6, 143/1, 144/1, 145/3, 146/3, 147/1, 212/1, 213/1, 214/1 o pow. 5 785,00 m2, położonej w miejscowości Kraków, w okolicy ul. Godebskiego (obr.15, przeznaczenie w PZP - R "grunty rolne), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie nr KR1P/00019888/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 82 725,00 zł.

Cena wywoławcza w licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę 41 362,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę 8 272,50 zł w gotówce lub na rachunek Komornika: 16 8619 0006 0030 0325 8036 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym.

Nieruchomość ze względu na jej charakter jest dostępna do oglądania przez cały czas.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Uwaga - począwszy od 1 stycznia 2016 r. nabycie nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art.871 kpc. nabywca obowiązany jest uiścić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Jeżeli jednak cena nabycia przekracza 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny nabycia, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12 dnia następnego.

Ze względu na przeznaczenie nieruchomości oraz jej powierzchnię sprzedaż nieruchomości podlega przepisom i ograniczeniom wynikającym z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.