Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka

ogłasza licytację na Działki w Komornikach

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 14:00
Cena wywoławcza: 159 750,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1192/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Komorniki
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 stycznia 2017 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 18, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Komorniki, gm. Raciechowice, składającej się z działek ewid. nr 253 o pow. 1,39 ha, nr 265 o pow. 1,08 ha, nr 267 o pow. 0,97 ha. Działka nr 267 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym murowanym o trzech kondygnacjach nadziemnych, wybudowanym w latach 70., o pow. użyt. 189,35 m2. Na działce tej znajduje się także murowany budynek garażu dwustanowiskowy, o pow. użyt. 86,7 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. użyt. 224 m2. Działki nr 253 i 265 to obszary rolno-sadownicze, stanowiące plantacje drzew jabłoni oraz gruszy, o różnych odmianach i  w różnym wieku. Dojazd do działek nr 267 i 253 bezpośrednio z drogi publicznej powiatowej. Dojazd do działki nr 265 z drogi powiatowej drogą gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym. Nieruchomość stanowi własność dłużników: (…) i posiada  założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach zs. w Dobczycach nr KR2Y/00002918/0.

 

Działka nr 267 oszacowana jest na kwotę: 553 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 414 750,00 zł.

 

Działka nr 265 oszacowana jest na kwotę: 213 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 159 750,00 zł.

 

Działka nr 253 oszacowana jest na kwotę: 323 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 242 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

Do nabycia nieruchomości stosuje się przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 64, poz. 592 z późn. zmianami, tj. art. 2a oraz art. 6 i 7).

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37