Komornik Sądowy przy SR w Lubinie Zbigniew Kowalczyk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 64,20 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 14:10
Cena wywoławcza: 120 975,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1131/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Topolowa
Miasto: Lubin
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk (tel. (76) 841 51 00) ogłasza, że dnia

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 14:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławskiej 3, w sali nr VII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 64,20 m2, składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, położonego: ul. Topolowa 98/10, 59-300 Lubin, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr KW 42428 [NKW: LE1U/00042428/6].

 

Suma oszacowania wynosi 161 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 130,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić na konto Komornika:

PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 1020 3017 0000 2102 0157 5513

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację „rękojmia do sprawy KM 1131/16 i inne”).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 841 51 00.