Komornik Sądowy przy SR w Lubinie Zbigniew Kowalczyk

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0,4772 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 12:00
Cena wywoławcza: 215 067,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1062/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Koźlice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk (tel. (76) 841 51 00) ogłasza, że dnia

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławskiej 3, w sali nr I, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości,

stanowiącej: działkę gruntu nr 100/7 w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 roku o powierzchni 0,4772 ha, zabudowanej budynkiem przemysłowym o powierzchni ogólnej 1 534 m2, położonej w obrębie Koźlice, 59-305 Rudna, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1U/00036994/9 [NKW: LE1U/00036994/9].

 

Suma oszacowania wynosi 322 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 215 067,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 32 260,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić na konto Komornika: komornika PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 1020 3017 0000 2102 0157 5513, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację "rękojmia do sprawy KM 1062/15").

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 841 51 00.