Komornik Sądowy przy SR w Legnicy Ireneusz Buczek Kancelaria Komornicza w Legnicy

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 3 200 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 10:40
Cena wywoławcza: 90 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 852/10
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Kawice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Ireneusz Buczek na (tel. (76) 721 20 28)  ogłasza, że dnia:

20 grudnia 2016 r. o godz. 10:40

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy, mającego siedzibę przy Kościuszki 1-3, w sali nr 3, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej:

Nieruchomość stanowiąca prawo własności działki gruntu nr 531/2, obszaru 3 200 m2, zabudowana kurnikiem z częścią mieszkalną rozpoczętą budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Nieruchomość położona w obrębie Kawice, gmina Prochowice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie. Przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym symbolem terenu 7.PG/PH.4 – wyznaczona dla terenów działalności gospodarczej związanej z drobną wytwórczością, rolnictwem, w tym fermami; 7.RŁ.103 – łąki; 7.MN.5 – zabudowana mieszkaniowa jednorodzinna;

Pow. użyt. mieszkalna – 67,66 m2,

Pow. użyt. kurnika – 822,34 m2,

Pow. użyt. łączna – 890,00 m2.

Obiekt inwentarski wymaga remontu kapitalnego i modernizacji. Poszczególne elementy kurnika są źle utrzymane. Część mieszkalna została powiększona o dwa nowodobudowane pokoje o łącznej pow. użyt. 32,52 m2;

położonej: 59-230 Prochowice, Kawice,

dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  KW LE1L/00039618/3.

Suma oszacowania wynosi 120 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i 90 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 000,00w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

PKO BP I O. Centrum Legnica 77 1020 3017 0000 2702 0118 0793.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Nieruchomość można oglądać w dniach:

- 7.12.2016 r. godz. 10:00-10:30,

- 14.12.2016 r. godz. 14:00-14:30.