Komornik Sądowy przy SR w Mrągowie Andrzej Popowicz

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Mikołajki

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 10:45
Cena wywoławcza: 155 700,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 806/11
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kormoranów
Miasto: Mikołajki
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

dwóch nieruchomości, które będą sprzedawane osobno.

1)   Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu nr 365/40 o powierzchni 830 m2 w wieczystym użytkowaniu do dnia 25 lutego 2087 r., zabudowana domem jednorodzinnym, wolnostojącym o powierzchni całkowitej 149,37 m2, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położona w Mikołajkach, ul. Kormoranów 14,  dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023352/0.

Suma oszacowania wynosi 299 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 29 980,00 zł.

2)   Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 114/2 o powierzchni 0,10 ha zabudowana budynkiem przerobu ryb i budynkiem wędzarni, położona w Mikołajkach, ul. Tałcka 9, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą OL1M/00023842/2.

Suma oszacowania wynosi 207 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 20 760,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto  komornika: PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.