Komornik Sądowy przy SR w Mrągowie Andrzej Popowicz

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 113,09 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 10:30
Cena wywoławcza: 201 559,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 76/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Długa
Miasto: Mrągowo
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 113,09 m2,  składającego się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, dwóch łazienek, pralni i garderoby, położonego w Mrągowie, ul. Długa 16/2-4, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgi wieczyste OL1M/00019826/3,  OL1M/00019827/0, OL1M/00019828/7, wraz z udziałem do 819/10000 części w nieruchomości wspólnej, w tym także prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 196/41 o pow. 0,1550 ha, na której posadowiony jest budynek, opisanej w KW OL1M/00019820/1.

 

Suma oszacowania wynosi 302 339,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     201 559,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 30 233,90 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.