Komornik Sądowy przy SR w Drawsku Pomorskim Anna Kucharska Kancelaria Komornicza Złocieniec

ogłasza licytację na Działki o łącznej pow. 0,54 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 08:40
Cena wywoławcza: 28 725,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 84/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Giżyno
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Anna Kucharska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 8:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 w sali nr II odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek nr 96/1 i 96/4, o łącznej powierzchni 0,54 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Giżyno, gm. Kalisz Pom. Na terenie działki nr 96/1 znajduje się budynek gospodarczy w bardzo złym stanie technicznym (do rozbiórki), działka porośnięta roślinnością trawiastą i krzaczastą. Działka nr 96/4 jest niezabudowana, obsiana zbożem, silnie zachwaszczona, położonej: 78-540 Kalisz Pomorski, Giżyno, dla której Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KO1D/00000241/8.

 

Suma oszacowania wynosi 38 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 830,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Łobzie 65 1240 3871 1111 0010 3715 2087, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule