Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Zbigniew Obrzud Kancelaria Komornicza w Nowej Rudzie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny, 2 pokoje, Nowa Ruda

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-19 14:00
Cena wywoławcza: 75 675,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3079/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Akacjowa
Miasto: Nowa Ruda
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud ogłasza, że dnia

 

19 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 102, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego w Nowej Rudzie przy ul. Akacjowej 22/10, dla którego VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00019217/6 wraz z udziałem 57/1000 w użytkowaniu wieczystym w częściach wspólnych i prawie własności działki, dla której VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/0007566/0. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, dwóch przedpokoi o łącznej powierzchni 49,20 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 100 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 090,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 872 23 42