Komornik Sądowy przy SR w Mrągowie Andrzej Popowicz

ogłasza licytację na Loka mieszkalny o łącznej powierzchni 34,65 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 11:00
Cena wywoławcza: 50 238,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1890/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Rybna
Miasto: Mrągowo
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

16 grudnia 2016 r.  o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego składającego się z pokoju, przedpokoju, łazienki i kuchni o łącznej powierzchni 34,65 m2, wraz z udziałem 171/1000 w prawie użytkowania wieczystego części wspólnej działki nr 191/6, położonego w Mrągowie, ul. Rybna 5/2, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą OL1M/00013619/7.

 

Suma oszacowania wynosi 66 985,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 238,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 6 698,50zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto  komornika: PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.