Komornik Sądowy przy SR w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie

ogłasza licytację na Działka nr 1928

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-09 09:00
Cena wywoławcza: 84 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 939/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ćmielów
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 stycznia 2017 r. o godz. 9:00

 

w sali nr III Sądu Rejonowego w Opatowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w obrębie Ćmielów, gm. Ćmielów, obejmującej działkę o numerze 1928, stanowiącej własność dłużnika na podstawie PS 231/14, PS 290/04, PS 351/11, PS 542/14, UM-60422/62/78. Dla powyższej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta. Działka ewidencyjna Nr 1928 położona jest we wschodniej części zabudowy miejscowości po południowej stronie drogi dojazdowej (ulica Sandomierska). Teren nieruchomości jest uzbrojony w: wodociąg gminny, energię elektryczną, gaz ziemny, kanalizację sanitarną do sieci miejskiej. Stanowiącej własność dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 112 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 84 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposób.