Komornik Sądowy przy SR w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 52,40 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 11:30
Cena wywoławcza: 157 902,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1888/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Cicha
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 11:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Mińsk Mazowiecki, ul. Cicha 2, opisanej jako lokal mieszkalny o pow. 52,40 m2 wraz z piwnicą oraz częściami wspólnymi budynku i gruntu posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00093057/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 210 536,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 157 902,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 21 053,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego nr:

21 1500 1663 1216 6005 1172 0000,

podając na dowodzie wpłaty numer sprawy: KM 1888/15 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.