Komornik Sądowy przy SR w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki Kancelaria Komornicza w Szczecinku

ogłasza licytację na Zabudowana działka o pow. 760 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 14:15
Cena wywoławcza: 296 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 13712N/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kaszubska
Miasto: Szczecinek
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki (tel. (94) 372 02 07) ogłasza, że  dnia

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze 84 i pow. 760 m2, zabudowanej domem mieszkalnym z garażem o powierzchni użytkowej budynku 154,80 m2 (pow. określona według pomiarów z natury), powierzchnia niewliczonych do powierzchni użytkowej pomieszczeń w piwnicach i garażu wynosi 120 m2,

należącej do dłużników (…),

położonej: 78-400 Szczecinek, ul. Kaszubska 35 (obręb ewidencyjny Szczecinek nr 09),

dla której  Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: KO1I/00013493/8].

 

Suma oszacowania wynosi 395 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 296 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 39 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku

09 1240 3679 1111 0010 3948 9895

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (94) 372 02 07